Tag-arkiv: Livmoderhalskræft

Kvinder springer screening over

Livmoderhalskræft koster dyrt

SKODSBORG: “Få taget din celleprøve mod livmoderhalskræft, når du bliver indkaldt, og opsøg en kvindelig læge eller gynækolog, hvis du er mest tryg ved det.”
Det er speciallæge i gynækologi og obstetrik Christine Feldings bøn til områdets kvinder.
Som ansat på Privathospitalet Danmark og med egen praksis på Skodsborg Sundhedscenter oplever hun ofte, at kvinder kommer til hende for at få en gynækologisk undersøgelse uden at have fået taget den celleprøve, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer ellers foreskriver, at alle kvinder mellem 23 og 59 år skal have taget hvert tredje år.
Grundene til, at undersøgelsen springes over, kan dels være at nogen overhovedet ikke bliver indkaldt, men en anden vigtig grund er efter Christine Feldings mening, at man ikke selv kan vælge, hvilken læge man vil gå til.
“Når man får indkaldelsen fra Københavns Amt, er det meningen, at man skal henvende sig til egen læge og bestille tid til en undersøgelse. Mange piger synes dog, det er et problem at gå til en mandlig læge, der måske oven i købet er familielægen. Hvis man i stedet kunne få lov til at gå til en læge efter eget valg, som man kan, når man skal have prævention, ville flere garanteret komme til undersøgelse. Desværre kan du ikke få en eneste politiker til at indrømme, at det er et problem,” mener Christine Felding, der påpeger, at livmoderhalskræft er et område, hvor man kunne spare mange penge, hvis screeningen fungerede, fordi det er en dyr sygdom at helbrede. Den kræver lange hospitalsophold, komplicerede operationer og nogle gange strålebehandling.

Problemet et andet
Overlæge Anders Glenthøj fra patologisk institut på Amtssygehuset i Gentofte, der står for den daglige koordinering af indkaldelserne til celleprøverne for Københavns Amt erkender, at man ikke får alle ind til screening for livmoderhalskræft.
“I Københavns Amt indbyder vi godt 24.000 kvinder til undersøgelse om året og heraf er der 35 procent, som ikke reagerer på indkaldelsen. Der er dog en stor del af kvinderne, der bliver undersøgt uorganiseret, d.v.s. de går til egen læge og får taget en prøve uden at være indbudt til undersøgelsen af amtet. Hvis man tæller den uorganiserede screening med, får man en deltagerprocent mener, at problemet ligger et andet sted.
“Det største problem er, at halvdelen af kræfttilfældene og næsten alle de avancerede tilfælde fondes blandt de kvinder, der aldrig får taget en celleprøve fra livmoderhalsen. Alle kan få livmoderhalskræft, men hyppigheden er størst i de lavere socioøkonomiske klasser. Tidlig seksuel debutalder er en af de faktorer, der har betydning for udvikling af sygdommen. Desværre er det de kvinder med størst risiko for at få sygdommen, der ikke tager imod tilbudet om en celleundersøgelse. Hvis man ville lave en billig, effektiv undersøgelse, skulle man faktisk indkalde alle og så nøjes med at undersøge dem, der bliver væk. Det er bare ikke så let.”

  • Livmoderhalskræft rammer ca. 500 danske kvinder om året.
  • Omkring 8000 kvinder i Danmark lever med sygdommen, d.v.s., at de er operede, strålebehandlede eller andet.
  • Ca. danske 150 kvinder der om året af livmoderhalskræft.
  • Celleforandringer i livmoderhalsen skyldes seksuel aktivitet. Nonner har for eks. ikke livmoderhalskræft
  • Mange og skiftende seksualpartnere og en tidlig seksuel debutalder øger risikoen for celleforandringer.
  • Rygere har oftere celleforandringer end ikke-rygere.

20000203_kvinder_springer_screening_overLokal-Posten · Torsdagsavisen 3. februar 2000 · Side 25

Kræftscreeninger kan blive bedre

Politisk velvilje overfor forslag fra privatpraktiserende gynækolog, der har fokus på kvinderne

Af Karin Svennevig Hyldig

“En gyselig sygdom,” kalder overlæge og gynækolog ved PrivatHospitalet Danmark Christine Felding kræft i livmoderhalsen, der hvert år koster 150 danske kvinder livet.
“Man mærker sjældent noget, før det er for send. Og så er det virkelig noget, der tærer. Patienterne bliver helt gennemsigtige og forsvinder langsomt, ” siger hun.

19980000_kraeftscreeninger_kan_blive_bedre_christine_felding
Overlæge og gynækolog Christine Felding mener godt, amterne kunne forebygge livmoderhalskræft merer effektivt, hvis myndighederne sætter sig i kvindernes sted.

Foto: Carsten Lundager

Systematisk forebyggelse
Derfor bekymrer det gynækologen, at mange af hendes kvindelige patienter siger, d aldrig er blevet undersøgt for livmoderhalskræft endsige inviteret til en sådan undersøgelse.
Amterne har nemlig i dag et såkaldt “screenings-program”. Det betyder, at samtlige kvinder mellem 23 og 59 år hvert 3. år får brev om, at de skal gå til lægen og bliv undersøgt for eventuelle celleforandringer i livmoderhalsen. I Københavns Amt er det dog kun kvinder mellem 25 og 45 år, der får brev, mens Ribe-, Viborg-, Århus-, Vestsjællands-, Storstrøms- og Ringkøbing Amter screener flere en gennemsnittet.
I følge amtsrådsforeningens tal får mellem 80 og 90 pct. af kvinderne foretaget den anbefalede undersøgelse.

Information begge veje
Men Christine Felding mener, endnu flere vil deltage, hvis amterne prøvede at sætte sig i kvindernes sted.
«Brevet bør informere ordentligt om, hvad undersøgelsen går ud på. Informationen er af meget svingende kvalitet fra amt til amt. Og så synes jeg, kvinderne bør have mulighed for at melde tilbage: “nej tak, jeg har for nylig fået foretaget sådan en undersøgelse” eller “Nej tak, jeg ønsker ikke at blive undersøgt”, så man på amtet ved, hvorfor folk ikke møder op,» siger hun.
At også blufærdigheden trives i bedste velgående er Christine Felding ofte vidne til i sit virke som gynækolog:
“Det burde være muligt for især unge kvinder at vælge en anden læge end familielægen, når de bliver indkaldt til underlivsundersøgelse,” synes hun.

En opblødning på vej
En sådan ordning findes allerede for unge kvinder, der vil have udskrevet p-piller. og formanden for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg Bent Hansen, Soc., vil ikke afvise den tanke:
“Jeg tror afgjort, der er en opblødning på vej på dette område i mange amter. Men vi skal selvfølgelig lige passe på at enkelte læger ikke bliver overbebyrdede, ny der er mangel på praktiserende læger mange steder. Og så skal vi holde fast i, at det er en frivillig ordning det her,” siger han.

På tværs af amtsgrænserne
Overlæge dr. med. Berit Hølund på Odense Universitetshospital har i mange år beskæftiget sig med screeninger for livmoderhalskræft, og hun giver langt hen ad vejen Christine Felding ret i den kritik, gynækologen retter imod procedurerne i landets øvrige amter:
“Det er rigtigt, at der skal informeres grundigt igen og igen. Det synes jeg faktisk, vi er gode til,” siger hun.
i fyns Amt har man i øvrigt gennem en årrække sendt en frankeret svarkuvert ud med indbydelsen, så kvinderne kan melde tilbage, hvis de vælger undersøgelsen fra. De fynske kvinder kan også vælge en anden læge til formålet. Men andelen af kvinder, der får lavet de anbefalede “celleskrab” er ikke højere på Fyn end i landet som helhed: Lige omkring 85 pct.
Fuldmægtig i amtsrådsforeningen

Heidi Rasmussen oplyser i øvrigt, at amterne nu går i gang med at oprette en patologi-data-bank, som skal forhindre, at enkelte kvinder uforvarende bliver hægtet af rækken af forebyggende undersøgelser, når de flytter til et andet amt.

19980000_kraeftscreeninger_kan_blive_bedre
SØNDAGSAVISEN

For få kommer til screening

Mange kvinder negligerer opfordringen til at få foretaget en celleprøve for livmoderhalskræft. Det bør man gøre noget ved

Af Christine Felding

Kræft i livmoderhalsen rammer hvert år knap 500 kvinder i Syddanmark. Halvdelen af isse kvinder er under 55 år.
Efterhånden eksisterer der en landsdækkende screening (nogle amter er dog først for nylig kommet med i ordningen), idet alle kvinder mellem 23 og 59 hvert tredje år får et brev, hvori de bliver tilbudt at gå til egen læge og få foretaget en celleprøve fra livmoderhalsen.
hvorvidt denne ordning virker helt efter hensigten, er ikke helt klart, mange kvinder nægter hårdnakket nogensinde at have modtaget et sådant brev. I hvert fald har man i Frederiksborg Amt fundet ud af, at 15% ike reagerer på opfordringen. Frekvensen af limoderhalskræft i Frederiksborg Amt er den laveste i landet, og det får mig til at frygte, at der er mange flere kvinder i andre amter, som negligerer opfordringen til at få foretaget en celleprøve.
man kunne foretage sig nogle ting, for at få flere kvinder med i denne screening:
1. Lave invitationen bedre, med flere oplysninger. Der bør være en frankeret svarslip, hvoraf der bør fremgå, dels om kvinden IKKE ønsker at få foretaget en celleprøve, dels om den skulle være foretaget andetsteds, f.eks. i et andet amt. Indtil videre er der ikke landsdækkende edb-registrering af celleprøver.
2. Man bør undersøge, om alle virkelig bliver indkaldt hver tredje år. Dette sker ikke altid – ved jeg ud fra personlig erfaring.
3. En del yngre kvinder har det måske svært ved at gå til egen læge, specielt hvis vedkommende er mand og desuden familiens læge.
Der burde være en ordning, ligesom for præventionsoplysning og udskrivning af p-piller, at man kan kontakte en hvilken som helst praktiserende læge uden henvisning og få foretaget en celleprøve. Dette kræver naturligvis, at man i Sygesikringen vil honorere lægerne for dette, selv om det ikke er patientens egen læge.
4. Hvis man kunne aktivere lokalaviserne til at skrive om emnet, ville det formentlig også virke positivt. Kræft i livmoderhalsen er en “dyr” sygdom at behandle, med operation, strålebehandling m.v. I Frederiksborg Amt sender vi patienterne til Amtssygehuset i Herlev, og det skal amtet betale for.
Moralen er, at vi skal få kvinderne til at reagere på indkaldelsen hvert tredje år.

Christine Fedling er gynækolog
(bosat i Frederiksborg Amt)

19991200_for_faa_kommer_til_screening

Danmarks amtsråd Nummer 20 December 1999