For få kommer til screening

Mange kvinder negligerer opfordringen til at få foretaget en celleprøve for livmoderhalskræft. Det bør man gøre noget ved

Af Christine Felding

Kræft i livmoderhalsen rammer hvert år knap 500 kvinder i Syddanmark. Halvdelen af isse kvinder er under 55 år.
Efterhånden eksisterer der en landsdækkende screening (nogle amter er dog først for nylig kommet med i ordningen), idet alle kvinder mellem 23 og 59 hvert tredje år får et brev, hvori de bliver tilbudt at gå til egen læge og få foretaget en celleprøve fra livmoderhalsen.
hvorvidt denne ordning virker helt efter hensigten, er ikke helt klart, mange kvinder nægter hårdnakket nogensinde at have modtaget et sådant brev. I hvert fald har man i Frederiksborg Amt fundet ud af, at 15% ike reagerer på opfordringen. Frekvensen af limoderhalskræft i Frederiksborg Amt er den laveste i landet, og det får mig til at frygte, at der er mange flere kvinder i andre amter, som negligerer opfordringen til at få foretaget en celleprøve.
man kunne foretage sig nogle ting, for at få flere kvinder med i denne screening:
1. Lave invitationen bedre, med flere oplysninger. Der bør være en frankeret svarslip, hvoraf der bør fremgå, dels om kvinden IKKE ønsker at få foretaget en celleprøve, dels om den skulle være foretaget andetsteds, f.eks. i et andet amt. Indtil videre er der ikke landsdækkende edb-registrering af celleprøver.
2. Man bør undersøge, om alle virkelig bliver indkaldt hver tredje år. Dette sker ikke altid – ved jeg ud fra personlig erfaring.
3. En del yngre kvinder har det måske svært ved at gå til egen læge, specielt hvis vedkommende er mand og desuden familiens læge.
Der burde være en ordning, ligesom for præventionsoplysning og udskrivning af p-piller, at man kan kontakte en hvilken som helst praktiserende læge uden henvisning og få foretaget en celleprøve. Dette kræver naturligvis, at man i Sygesikringen vil honorere lægerne for dette, selv om det ikke er patientens egen læge.
4. Hvis man kunne aktivere lokalaviserne til at skrive om emnet, ville det formentlig også virke positivt. Kræft i livmoderhalsen er en “dyr” sygdom at behandle, med operation, strålebehandling m.v. I Frederiksborg Amt sender vi patienterne til Amtssygehuset i Herlev, og det skal amtet betale for.
Moralen er, at vi skal få kvinderne til at reagere på indkaldelsen hvert tredje år.

Christine Fedling er gynækolog
(bosat i Frederiksborg Amt)

19991200_for_faa_kommer_til_screening

Danmarks amtsråd Nummer 20 December 1999