Tag-arkiv: Felding

En stor succes

Nogle læger og tandlæger imødekommer allerede danskernes ønske om at få informationer på sms. En af dem er gynækolog Christine Felding, som har klinik i Rungsted. Hun er begejstret for systemet:
– Vi havde ligesom alle andre utrolig mange patienter, der glemte aftalerne. Og når vi sidder og piller næse i 20 minutter, er det penge lige ud af vinduet. Så lige så snart, vi hørte om det, tænkte vi: Yes! Det må vi da have!, forklarer hun.
Og systemet har bestemt ikke skuffet hende:
– Vi indførte det for et halvt år siden, og det kører bare. Det er en stor succes. Langt flere husker nu deres aftaler. Og det er simpelt hen så nemt. Vi skal blot skrive patientens mobilnummer ind i system, så sender det automatisk en påmindelse til patienterne hver morgen.
– Jeg glæder mig helt vildt til, det bliver mere udbredt, og for eksempel min egen tandlæge også får det. For man glemmer nemt en aftale, man har fået flere måneder før. Især de unge er slemme til at glemme aftaler. Men de har heldigvis altid mobilen på sig, så nu husker de os.

20070531_en_stor_succes_2

Ekstra Bladet 31. maj 2007

Gynækolog på privathospital

Af overlæge Christine Felding

Jeg har været tilknyttet PrivatHospitalet Danmark som gynækologisk overlæge siden 1995, og siden da, er den gynækologiske service blevet udvidet væsentligt, ligesom hospitalets øvrige tilbud er blevet forbedrede.

At være gynækolog på privathopital adskiller sig ganske meget fra at arbejde i det offentlige. Man står alene om hele arbejdet. Man modtager selv patienten, skriver journalen, undersøger hende, opererer hende, set til hende under indlæggelsen, udskriver hende og ser hende selv til kontrol. Dette er en stor tilfredstillelse for både læge og patient. Patienen er glad, fordi hun kun ser den samme læge hele tiden og der med aldrig får forskellige beskeder, og lægen er glad for at kunne følge patienten gennem hele forløbet, uanset om der kommer en weekend imellem eller lignende.

Hvem søger gynækolog på privathospital, hvor man jo skal betale for at blive undersøgt? For visse kategorier af patienter falder det helt naturligt at søge privat. Det drejer sig f.eks.om danskere, som bor i udlandet, og som ikke er omfattet af den danske sygesikring. Også herboende udlændinge uden CPR-nummer, f.eks. ambasadepersonale, ser vi ofte.
En anden gruppe er dem, som enten selv har en privat sygeforsikring der dækker, eller hvor arbejdsgiveren har tegnet en gruppeforsikring for sine ansatte. For disse kvinder vil det også være en selvfølgelighed at gå udenom ventelisterne hos privatpraktiserende gynækologer eller gynækologiske afdelinger. Mange føler også, at det er praktisk selv at kunne bestemme, hvonår man skal undersøges eller opereres.

I visse amter får gravide ikke rutinemæssigt tilbudt ultralydsskanning, og vi har derfor mange gravide, som bare gerne vil se fosteret bevæge sig og få et billede med hjem. Det er utroligt livsbekræftende at se. Af og til må man jo desværre fortælle parret, at fosteret er gået til grunde, og da sidder man tit selv med en klump i halsen.
Mange spørger, om man kan føde på PrivatHospitalet Danmar, men det kræver desværre for stort et beredskab.
Til gengæld har jeg nogle gange, efter at have fulgt kvinden gennem graviditeten, været med til fødslen i det offentlige (og faktiskt en gang så langt væk som i Ungarn), og det har været en stor oplevelse.

Kvinder, som har fået at vide, at der var celleforandringer i den celleprøve de fik taget hos deres egen læge, bliver tit opskæmte og vil undersøges umiddelbart. Det kan heldigvis gøres så hurtigt, at hun kan få taget vævsprøver og få svar i løbet af få dage. enten kan hun så beroliges med, at det hele var normalt eller få at vide hvor meget celleforandringer der var, og få behandlingstilbud som f.eks. kegleoperation. Denne kan i givet fald fortages inden for en uge.

mange kommer med blødningsproblemer; en del kan behandles hormonelt, medens andre måske skyldes fibromer eller (hos ældre kvinder) kræft.
Disse kvinder får tilbudt fjernelse af livmoderen.
I virkeligheden ser jeg forbløffende mange kvinder med livmoderkræft.
Skyldes blødninger en polyp i livmoderhulen, kan polyppen fjernes ved en kikkernoperation (hysteroskopi).

En anden hyppig lidelse i min konsultation er nedsynkning (af blære, tarm eller livmoder) eventuelt i kombination med inkontinen. Her er behandlingen tit en kombination af bækkenbundsgymneastik, hormonbehandling og operation. Kvinder, som er ældre og skræbelige, eller som af anden grund ikke vil opereres, kan behandles med en ring, som holder den nedsunkne blære på plads.

Vi foretager også andre kikkertoperationer (laparoskopi) dels i forbindelse med udredning for barnløshed, dels for at fjerne f.eks. cyster på æggestokkene.

Den eneste operationg vi IKKE foretager p.g.a. lovgivningen, er legale aborter.
Der er ellers mange forespørgsler vedrørende dette emne idet mange kvinder ønsker indgrebet fortage diskret og hurtigt, men indtil videre har det ikke været muligt at få gennmført en lovændring. Til gengæld foretager vi sterillisationer af kvinder (og mænd).

Alle patienter, som skal opereres, bliver indlagt på PrivatHospitalet Danmarks sengeafdeling. Mange skal blot have nogle dages fred og ro til at komme sig over indgrebet, medens kvinder, som er opereret for kræft (eller om mistanke om kræft), jo skal vente på endeligt svar i nogle dage. Man får altid svar før man går hjem, men alligevel kan ventetiden være meget belastende.
Det faste plejepersonale på vores sengeafdeling er specielt uddannet til at tage sig af mine patienter, og kvinderne udtrykker stor tilfredshed med opholdet.

Medlemsblad nr. 16 Mats 2002

Se også:
www.privathospitaletdk.dk