Brainy breakfast

Brainy Breakfast i Industriens Hus på Kvindernes Kampdag den 8. marts

Emnet var Menopause. Der blev debatteret hvad man kan gøre, for at udbrede kendskabet om muligheder for behandling af menopausegener, da behovet for viden er stort i befolkningen. Undertegnede foreslog bl.a. gratis menopauseklinikker uden henvisning fra egen læge.