Speciallæger skal stå for medicinske aborter

Nordsjællands Hospital Hillerød stopper med at foretage medicinske aborter. Gravide, der ønsker medicinsk abort, henvises i stedet til speciallæge

Af Joan Færch
ABORT Tidlige aborter op til svangerskabets syvende uge kan foretages medicinsk og indgrebet har hidtil kunnet ske på Hillerød Sygehus, men fra og med 1. august vil sygehuset ikke længere fortage medicinske aborter. Gravide, der ønsker en medicinsk abort og som ikke er længere en syv uger henne i svangerskabet, vil fra den dato blive henvist til en speciallæge.
Kvinder, der ønsker en abort, kan enten henvende sig til sin egen læge eller direkte til en speciallæge i gynækologi, der i givet fald fortager den medicinske abort. Kvinder, der ønsker en kirurgisk abort i fuld bedøvelse eller som er længere en syv uger henne i graviditeten, vil fortsat blive henvist til hospitalet.
Gynækologer forudser, at flere andre hospitaler vil stoppe med at udføre medicinske aborter i takt med, at der bliver færre sygehuse i Hovedstadsregionen.

20070706_speciallaeger_skal_staa_for_medicinske_aborter

Ugebladet 6. juli 2007