JA til barn nr 2

Sundheds- og ældreministeriet har nu meddelt, at det tidligere dekret vedrørende betaling for fertilitetsbehandling af barn nr 2 er forkert!

Fremover vil fertilitetsbehandling i form af udredning, hormonbehandling og insemination igen være gratis hos praktiserende gynækologer med ydernummer. Hvorvidt patienterne kan få refusion fra regionen/sygesikringen/ministeriet er højst usikkert.