Oskulden tillbaka för 3500

“Jeg ser det faktiskt som om jag gör flickorna en tjänst”, säger gynekologen Christine Felding.
Av Mikael Bergstrand

KÖBENHAMN. Egentligen tycker gynekologen Christine Felding att operationen är både löjlig och onödig. Men hon utför den ändå. För 3500 kronor ger hon sina unga kvinnliga patienter “oskulden åter” genom en enkel ingrepp i underlivet.
– Det är nästan uteslutande muslimska tjejer som kommer hit, flickor som redan debuterat sexuellt men nu måsta vara jungfrur inför bröllopsnatten, berättar Christine Felding.

Vi träffar henne på Privathospitalet i Charlottenlund utanför Köpenhamn, ett flott privatsjukhus som ligger på den danska guldkusten. Det är hit de unga flickorna i 20-årsåldern ringer för att beställa operationstid hos Christine Felding.
– Huvudparten av flickorna kommer från Tyrkiet, men är uppvuxna här i Danmark. Och många har också, precis som heldanska unga kvinnor, haft sexuella relationer i tonåren. Når de sedan ska gifta sig blir det problematiskt, eftersom familjetraditionen kräver att de är oskuld. Det är åtminstone vad flickorna säger till mig, berättar Christine Felding.

Hon har utfört sina “oskuldsoperationer” i ett par år, och får ständigt fler förfrågningar från unga flickor. Och nästan alle berättar samma histaria: De har levt ett frigjort liv men ska nu på färäldrarnas inrådan gifta sig med en muslimsk man fråan hemlandet. Och då ska det verka som om de aldrig tidligare hoppat i säng med någon.
– Det finns enstaka flickor som säger att de gärna vill bläda, som ett slags bevis för sin oskuld. Men de allra flesta vet att så inte alltid är fallet vid det första samlaget och nöjer sig med garantier för att de blir trånga. Många önskar också att det faktiskt ska göra ont, säger Christine Felding.
Hon skakar själv på huvudet åt sina ord, och medger att operationen knppast bidrar till att ta död på alla fördomar som finns kring begreppet mödom.
– Men jag ser det faktiskt som om jag gör flickorna en tjänst. Avslöjas deres sexuella debut kan de stötas ut och riskerar kanske allvarliga repressalier. Visst är det både dumt och inskränkt, men jag kan ju knappast ändra på den kultursynen. Det lär ta flera generationer innan det sker.
Totalt bessäller upp emot åttio patienter årligen tid för operation, men endast en fjärdedel dyker verkligen upp.
– Det säger ju någonting om hur laddat och tabubelagt det här ämnet är. Och når flickorna väl kommer hit så är det ofta tillsammans med en väninna som stöd. Jag har aldrig råkat ut för att någon har haft sällskp av en man, vilket annars är väldigt vanligt vid andra former av operationer, säger Christine Felding.
Hur går det då till rent tekniskt att “återställa oskulden”?
Ibland pratar man om att sy fast en ny mödomshinna, men det är felaktigt eftersom det inte finns någon egentlig hinna, utan bara ett litet och trångt hål. Det är det jag återskapar genom att lägga ett v-format snitt som jag sedan syr ihop. Efteråt kontrollerar jag att hålet är så litet att man kan pressa ett lillfinger igenom det, berättar Christine Felding.
Ingreppet är okomplicerat och tar en kvart att utföra under lokalbedövning.
– Det kan göra lite ont når bedövningen släpper, men det är inga svåra smärtor.

3500 kronor kostar operationen, pengar som flickhorna själva får betala eftersom det inte finns någon offentlig sjukförsäkring som täcker kostnaderna.
– Och det tycker jag faktiskt är bra. På så sätt subventioneras inte det här med skttemedel, vilket hade varit en felaktig signal om vad vi ska prioritera inom vården.
Enligt Christine Felding känner de flesta av flickorna en stor lättnad när de genomgått operationen. I skandinavien är det bara hon och en läkare i Oslo som officiellt utför den.
– Men jag är övertygad om att det sker i smyg på flera andre ställen både i Danmark och Sverige.

19981000_oskulden_tillbaka_for_3500_modomshinnan

Barnmorska vill krossa myter
Av Marianne Hedenbro
· det är en myt att det finns en mödomshinna som spricker vid första samlaget. Lika fel är föreställningen att det skulle gå att bevisa om en flicka är oskuld eller inte.
– Alla ser olika ut. Några blöder vid första samlaget, andre gör det inte, säger Eja Brattgård, barnmorska vid mödravårdscentralen på Rosengård.
Det som brukar kallas mödomshinna är en kant av slemhinna runt slidöppningen. Hos små flickor är kanten klart synlig och i mitten finns ett litet hål. När flickorna växer och blir könsmogna mjuknar kanten och vidgas, som en förberedelse för att kunna ha samlag.
– Mödomskant är ett bättre namn än mödomshinna, tycker Eja Brattgård och jämför med pojkarnas förhud som också mjuknar och blir smidigare i puberteten.
Det är också en myt att mödomskanten skulle kunna skadas genom olyckor under gymnastik, cykling, ridning och liknande övningar. Det krävs i så fall att något hårt föremål tränger upp i underlivet.
Hos små flickor går det iband att se på mödomskanten om de har utsatts för sexuella övergrepp. Hos äldre flickor och vuxna kvinnor varierar kanten ännu mer. den har inget typiskt utseende före och efter första samlaget.
– Därför är det omöjligt att bevisa om en flicka är oskuld eller inte.
Om flickan blöder vid första samlaget beror det på att det blivit en spricka i mödomskante. Då blöder det som regel bara lite. Men langt ifrån alla flickor blöder.
Eja Brattgård har arbetat på Rosengård i tre och ett halvt år. Hon har aldrig varit med om att någon bett att få mödomskaten hopsydd. Det har däremot hänt en gång att en mamma bett om intyg på att hennes flicka varit oskuld inför sitt bröllop och ett par gånger att flickor varit ängsliga för egen del.
– Det är alltså ovanligt, betonar Eja Brattgård, och , tillägger hon, inte så väldigt dramatiskt.
– Visserligen har flickorna varit desperata men de har lugnat sig när vi har pratat en stund.
Mytbildningen kring mödomshinnan är, anser Eja Brattgård, ett uttryck för sexuellt förtryck mot kvinnor.
– Vi kan informera om vad som är sant och inte sant men vi kan inte kräva förändringer i människors föreställningar över en natt. Det måste få ta tid.

Blodigt lakan bevisar inget
Har ni läst hälsningssidan?
Jag menar vi vuxna. Har ni det? Annars gör det idag.
Känn hur det vibrerar av känslor mellan raderna. Varma, tillitsfulla. “Vi är vänner”. Beundrande på avstånd.
“Gud vad han är snygg!” Romantiskt förälskade. “Ska vi ses?”
Rart och oskuldsfullt.
Men så hettar det till. “Jag vill ha dig i mörkret hos mig.”
AHA! För att göra vad då? Något som du egentligen inte får innan du gifter dig?

I DET HÄR NUMRET av Tidningen Rosengård tar vi upp oskuld, ett känskligt ämne. Så känsligt att de flesta som ger sina synpunkter föredrar att vara anonyma. Oavsett vad de tycker.
Programmet Reportrarna i SVT2 visade för en tid sedan från ett muslimskt land hur bröder dödar systrar som har förlorat sin oskuld. De tog sig den rätten för att rädda familjens heder. De följer uråldriga primitiva sedvänjor, inte islam.
Islam predikar sexuell avhållsamhed före bröllopet men tillåter inte mord på dem som bryter mot Koranens bud. Syndaren ska vänligt men bestämt återföras till ordningen. I princip gäller det både pojkar och flickor.

FÖR DET GÅR INTE ATT BEVISA att pojkar inte har oskulden kvar, så de får hållas. På flickor syns det om de har förlorat sin oskuld eftersom mödomshinnan spricker vid första samlaget.
STOPP!
Läs den sista meningen igen och glöm den sedan! Det är lögn. Mödomshinnan spricker inte vid första samlaget. Det går inte att bevisa om hon har haft sex eller inte genom att undersöka mödomshinnan. Blod eller inte blod på lakanet bevisar heller ingenting.
Det finns många myter om mödomshinnan, myter som tvingar unga flickor till avhållsamhet från mer än sex. Helt i onödan.

ÄVEN I SVERIGE finns det muslimska flickor som har haft sex och är så rädda för familjens dom att de går till doktorn för att få mödomshinnan hopsydd. Vi har pratat med en dansk läkare, en av få som öppet talar om att de gör operationen.
Det går att få den gjord även i Malmö, av Carl-Åke Troilus på Plastikkirurgi-Centrum.
– Jag gör ett par operationer om året. Det betyder mycket för flickorna och det är inte min sak att moralisera över orsaken, säger han.

19981000_oskulden_tillbaka_for_3500
SYDSVENSKAN ROSENGÅRD Oktober 1998

Här får flickorna oskulden tillbaka

Läkaren Christine Felding har lösningen för muslimska kvinnor som inte är oskulder inför bröllopet:
På operationsbordet får hennes patienter en ny mödomshinna för 3.500 kronor – utan att den blivande maken behöver veta någonting.
– Det är ett litet ingrepp som bare tar en kvart att utföra.

19980421_har_faar_flickorna_oskulden_tillbaka_christine_felding
Den muslimska traditionen och kulturen säger att flickan ska vara jungfru på bröllopsnatten.
Men verkligheten stämmer ofta dårligt överens med vardagen. Många kvinnor har haft sin sexuella debut långt innan.
Det ställer till problem i familjerna och leder i en hel del fall till att de planerade äktenskapen skjuts i sank helt och hållet.
Läkeren Christine Felding på Privathospitalet Danmark strax utanfö Köpenhamn har dock funnit en lösning för kvinnorna.

Syr igen hinnan
Hon syr helt enkelt igen mödomshinnan med fem stygn utan att den blivande maken märker n¨gonting.
– Det är ett okomplicerat ingrepp som bara tar en kvart att utföra, berättar hon i den danske tidningen Ekstrabladet.
Av de 20 patienter som årligen beställer tid för operation uteblir dock hälften. De flesta flickor hon opererat är från Turkiet och cirka 20 år gamla.

Slutar i sängen
Enligt Christine Felding har de levt precis som många andre tjejer och haft en flyktig bekantskap som slutat i sängen.
Men efteråt har problemen hopat sig och flickorna har intet vetat vart de skulle vända sig för att rädda ansiktet och äktenskapet.
På operationsbordet får de genom läkare Felding fått sin tekniska oskuld tillbaka.
Det vanligaste är att patienterna kommer till kliniken i sällskap med stöttande väninnor. Ingen är djupt förtvilad – men alle vet vad som måste göras.
– Jag gör ett y-format snitt och så syr vi helt enkelt sammen flickorna igen, säger hon. Efter operationen kontrollerar vi att att hålet genom hinnan är så litet att man bara kan pressa et lillfinger igenom.
Christine Felding är så säker på att hennes metod fungerar och utlovar dessutom att hennes patienter avger några droppar blod under samlaget på bröllopsnatten – allt för att det ska verka så naturtroget som möjligt.
Operationerna kostar 3.500 danska kronor och det får flickorna själva betala. Några offentliga försäkringar finns inte som täcker ingreppen.

Svårt att förstå
– Har man själv försatt sig i den situation man befinner sig i är det inte mer än rätt att man själv betalar.
Själv har Christine Felding egentligen svårt att förstå att det är så viktigt att vara oskuld på blöllopsnatten.
– Men det beror jo på att jag kommer från en kultur och de här flickorna från en annan. Det är bara att acceptera och jag hjälper dem så gott jag kan.
Hittills har Christine Felding enbart tagit emot muslimska flickor bosatta i Danmark. Men möjligheten att söka hjälp på kliniken gäller även patienter från andra länder.
Och Sverige ligger bara ett stenkast från sjukhuset i Charlottenlund.

LARS-OLOF STRÖMBERG
19980421_har_faar_flickorna_oskulden_tillbaka
Tirsdag 21 april 1998 Årgång 51 Nr 111

Følg os

Få nyheder og indlæg leveret direkte på mail.